Edebiyat Alt Kategorileri :

Söz Sanatları Şiir - Nazım Nesir - Düzyazı Mitoloji - Destan - Efsane Masal Türk Edebiyatı Batı Edebiyatı İskandinav Mitolojisi Damoklesin Kılıcı Eski Yunan EdebiyatıBu Kategoriye İçerik Girin. Soru Sorun

İçindekiler :

Açıl Susam Açıl Aslı ile Kerem Atasözü Bat-Doğu Divanı - West-Östlicher Diwan Bilinç Akışı Bilinç Akışı ve İç Monolog Farkı Darb-ı Mesel Deyim Edebiyat Gülistan Hâfız - Hâfız-ı Şirâzî Haiku - Hay Kay Hiciv İç Monolog - İç Konuşma - İç Dialog Kaf Dağı Literatür - Literaty Menkıbe Özdeyiş-Vecize-Aforizma-Özlü Söz Retorik (Retorik Sanatı) Satirik Şathiye Şehname Şehname Şehrazad Tabakat

Bu Sayfayı Paylaş:

Kavramın Tanımları

Edebiyat

Tanım: Duygu, düşünce, olay ve hayalleri yazı ve sözlü olarak estetik ifade etme sanatı. Şiir, roman, hikaye-öykü, anı, efsane-destan vb.. edebiyat içinde kabul edilmektedir

Kavramın Tanımları

Literatür - Literaty

Tanım: Edebiyat

Eser

Gülistan

Sahip/Sahipleri : Sadi (Şirazlı Sadi)
Sadi'nin (Şirazlı Şeyh Sadi) didaktik (öğretici) hikayelerin olduğu , nesir ve nazımdan oluşan edebiyat eseri

Kavramın Tanımları

Menkıbe

Tanım: Bir din için saygın ve değerli kabul edilen insanların , hayatlarının veya yaşadığı olayların anlatıldığı hikâye

Kavramın Tanımları

Atasözü

Tanım: Sözlü olarak nesilden nesile aktarılan, ilk söyleyenin bilinmediği öğüt veren söz

Kavramın Tanımları

Deyim

Tanım: En az iki kelimenin birlikte kullanılmasıyla başka bir anlam kazanan kalıplaşmış kelime grubu. Birlikte kullanılan kelimelerden en az biri mecaz anlamıyla kullanılmış olması gerekmektedir

Kavramın Tanımları

Özdeyiş-Vecize-Aforizma-Özlü Söz

Tanım: Belirli bir konuda etkileyici, düşündürücü veya hoşa giden kısa söz veya cümle. Çoğunlukla sözü ilk söyleyen kişi bilinmektedir ve söz o kişinin adıyla anılır

Kavramın Tanımları

Retorik (Retorik Sanatı)

Tanım: Hitabet sanatı. Etkili ve güzel konuşma sanatı

Kavramın Tanımları

Darb-ı Mesel

Tanım: Eski Türkçe'de atasözü anlamına gelen ifade
Tanım: Etkileyici ve öğüt verici hikaye veya örnek (misal)

Kavramın Tanımları

Hiciv

Tanım: Alay , eleştiri , iğneleme özellikleri olan edebiyat eseri

Kavramın Tanımları

Satirik

Tanım: Alay , eleştiri , iğneleme özellikleri olan

Eser

Bat-Doğu Divanı - West-Östlicher Diwan

Sahip/Sahipleri : Johann Wolfgang von Goethe
Goethe'nin doğu edebiyatçılarının (Hafız, Şeyh Sadi, Nizâmi, Mevlana vb..) şiirleri ve doğu edebiyatı hakkında bilgi verdiği eseri

Kişi

Hâfız - Hâfız-ı Şirâzî

14. yüzyılda yaşamış Fars şair. Doğu edebiyatının ve Fars edebiyatın en önemli şairlerindendir

Kavramın Tanımları

Tabakat

Tanım: Ünlü ve önemli kişilerin, seviyeleri ve önemlerine göre biyografilerin belirli bir üzende bulunduğu , Arap edebiyatının önemli yazılı kaynaklarından olan eserler

Kavramın Tanımları

Şathiye

Tanım: Dini Halk edebiyatında mizahi manzume türü

Kişi

Şehrazad

Binbir Gece Masallarında , sultana masal anlatıp, canını kurtaran ve prenses olan masal kahramanı

Kavramın Tanımları

Kaf Dağı

Tanım: Masallarda geçen , ünyayı çevrelediğine inanılan, masal kahramanlarının yaşadığı bir dağ. Bugün, Kafkasya'yı güneyden ayıran sıra dağlar olduğu düşünülmektedir

Kavramın Tanımları

Açıl Susam Açıl

Tanım: Ali Baba ve Kırk Haremiler masalında , Haremilerin çaldıkları değerli eşyaları sakladıkları mağara kapasının açılması için kullandıkları cümle

Kavramın Tanımları

Şehname

Tanım: Manzum şeklinde yazılmış tarih eseri
Tanım: Hükümadarların üstün özelliklerinin anlatıldığı mesnevi türündeki eser

Eser

Şehname

Sahip/Sahipleri : Firdevsi
Eski İran efsanelerinin anlatıldığı , Farsça manzum eser

Eser

Aslı ile Kerem

Sahip/Sahipleri : Anonim
Özellikle Azerbaycan, İran ve Anadolu yörelerinde yaygın olan, bir Türk halk edebiyatı ürünü. Bir beyin oğlu olan Kerem ile bir Ermeni kesişin kızı olan Aslı'nın aşk hikayesi anlatılmaktadır

Kavramın Tanımları

Haiku - Hay Kay

Tanım: Japon edebiyatında genellikle 3 mısradan oluşan bir kısa şiir türü

Kavramın Tanımları

İç Monolog - İç Konuşma - İç Dialog

Tanım: Roman ve öykü gibi edebi eserlerde, bir kişinin kendi kendine yaptığı konuşmaların okura aktarılması şeklindeki yöntem.

Kavramın Tanımları

Bilinç Akışı

Tanım: Roman ve öykü gibi edebi eserlerde, bir kişinin düşünce, duygularını, çağrışımlarını, us dışı izlenimlerini düzensiz bir şekilde , hatta bazen mantık sırası olmadan ve dil bilgisi kuralları bozularak aktarılması yöntemi. Özellikle 20 yy. modern edebiyatta sık kullanılan bir yöntem olmuştur. İç monolog insanın kendi kendisiyle konuşmasını aktarırken, bilinç akışı, kişinin bilincinden geçenleri aktarmaya çalışmıştır. Virginia Woolf , James Joyce, William Faulkner bu tekniği kullanan ünlü romancılardır

Bilgi/Açıklama

Bilinç Akışı ve İç Monolog Farkı

Bilinç akışı da , iç monolog da roman veya öyküde geçen karakterlerin, kendi düşüncelerini ve izlenimlerini aktarmaktadır. Bilinç akışı kişinin kafasındakileri ve bazen us dışı izlenimlerini doğduran doğruya aktaran bir tekniktir, iç monologda ise kişinin kendi kendisiyle içinden konuşması aktarılır. Bilinç akışında düşünceler arasında atlamalar, kopukluklar , mantıksızlıklar yaşanabilir ancak iç monologda bu şekilde değildir. Bilinç akışı bir konuşma olmamasından dolayı gramer ve dil kurallarına uyulmadığı olur ancak iç monologda dil doğru kullanılmaktadır
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim/Bize Yazın   mh@fibiler.com   Google+   Facebook   Twitter   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir