İçindekiler :

Albümin - Serum Albümini Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'.. Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'.. Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'.. ATP - Adenozin trifosfat Biyoloji Brix Canlı Dermatofit Eumelanin Ferritin Hemosiderin Hücre Karotenoid Kıl Lipokrom Lipoprotein Melanin Melanosit Mikrobiyoloji Mitokondri Papirus Pigment Stroma Tüy Uyluk Uyluk Kemiği Yaklaşık 32 ile 40 Bin Yıldır Donmuş Durumda ..

Bu Sayfayı Paylaş:

Biyoloji

Tanım: Canlıları inceleyen bilim dalı

Canlı

Tanım: DNA ve/veya RNA molekülleri bulunan, üreyerek DNA ve/veya RNA bilgilerini yeni nesillerine aktarabilen , çevreden gerekli gördüğü enerjiyi alabilen , yaşamını devam ettirecek sistemler geliştirmiş olan her şey

Hücre

Tanım: Bir canlının , canlılık özellikleri (çoğalabilen, çevresinden gerekli enerjiyi alabilen, yaşamını devam ettirebilecek sistemler geliştirmiş olan vb..) gösteren en küçük yapı taşı

Mitokondri

Tanım: Ökaryot hücrelerde bulunan, hücrelerin enerji ihtiyacını karşılayan , zarla kaplı organel

ATP - Adenozin trifosfat

Tanım: En önemli görevi hücre içinde enerji transferi olan, bir adenin , bir riboz şekeri ve 3 fosfat'tan oluşan nükleotit

Dermatofit

Tanım: Canlıların derilerinde çoğalan ve yerleştiği yerde hasar oluşturan mantar türlerinin ortak adı. Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton , Keratinomyces allejoiin , Scopulariopsis brevicaulis bu mantar türlerindendir.

Papirus

Tanım: Cyperaceae ailesine ait çiçekli bir bitki türü. Eski Mısırlıların üzerine yazdıkları kağıt türüne de bu bitkiden yapılmasından dolayı papurus adı verilmiştir
Tanım: Eski Mısır'dan yazı yazılabilir kağıt benzeri bir malzeme türü. Antik Mısır'dan diğer topluluklara da yayılmıştır

Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'nın Çoğu Yerinde Büyük Boyutlu Hayvanların Yok Olması İklim Değişikliği Nedeniyledir

Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'nın çoğu yerinde büyük boyutlu hayvanların yok olması buzul çağı sonrası iklim değişikliği olması ve hayvanların buna uyum sağlayamaması nedeniyledir.

Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'nın Çoğu Yerinde Büyük Boyutlu Hayvanları İnsanlar Yok Etmiştir

Amerika , Avustralya-Yeni Zelanda ve Avrasya'nın çoğu yerinde büyük boyutlu hayvanlar insanların o kıtalara veya yerlere gitmesinden sonra yok olumuştur.

Pigment

Tanım: Gelen ışığın bir bölümünü soğurarak yansıtan veya yönlendiren ve bundan dolayı maddelerin renkli gözükmesini sağlayan her türlü molekül veya materyal

Melanin

Tanım: Canlılarda cilt, saç, göz gibi yerlere koyu renk veren pigment (pigment : renkli gözüken materyal veya moleküller)

Melanosit

Tanım: Vücut veya bazı iç organların dış yüzeyinin (deri veya zar) altında bulunan, melanin üreten hücreler

Mikrobiyoloji

Tanım: Mikropları (bakteri, mantar, arkea , ilkel algler gibi tek hücreli gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar) inceleyen bilim dalı

Lipokrom

Tanım: Yağda çözünen , doğada tereyağı, yumurta sarısı, sarı mısır gibi yerlerde bulunan, sarıdan turuncu ve kırmızıya kadar değişen renklerde olabilen bir hidrokarbon pigment. İnsan gözüne rengini veren iris içinde de bulunur

Stroma

Tanım: Hücre, doku veya organlar içindeki veya bu bölümleri birbirine bağlayan bağ dokuları

Kıl

Tanım: Hayvanların derilerinde ince ipliksi uzantılar. Genellikle vücudun bazı bölgelerini dış etkilerden ve soğuktan korurlar
Tanım: Bitkilerin kök ve yapraklarında bulunan ince, uzun yapılar

Tüy

Tanım: Kuşlarda bulunan ve derilerinin üzerini örten yumuşak , sık uzantılar
Tanım: İnsan ve hayvanların bazı bölgelerindeki derilerini kaplayan ince, kısa, yoğun ve yumuşak uzantılar

Eumelanin

Tanım: Siyah-kahverengi aralığında renklerin oluşmasını sağlayan melanin. UV-A ve UV-B radyasyonunun emiliminden sorumludur ve insan saçını güneşten korur

Ferritin

Tanım: Canlı vücüdunda demirin depolanması için kullanılan bir protein

Hemosiderin

Tanım: Canlı hücrelerinde bulunan, demir içeren , hemoglobin'in parçalanması sonucu oluşan , sarı-kahverengi renkli bir pigment

Karotenoid

Tanım: Çoğunlukla bazı bitkiler ve fotosentez yapan mikroorganizmalarda (bazı bakteri ve mantarlar) bulunan , sarı-turuncu renk veren bir pigment

Uyluk

Tanım: Kalçadan dize kadar olan bölüm

Uyluk Kemiği

Tanım: Kalçadan dize kadar devam eden üst bacak kemiği. Uyluk bölgesi kemiği

Albümin - Serum Albümini

Tanım: İnsan ve diğer memeli hayvanların kan plazmasında ve bazı doku sıvılarında bulunan bir protein. Metaller, iyonlar, yağ asitler, aminoasitler, enzimler, hormonlar gibi maddelerin kand taşınmasını ve doku sıvıları ile kan arasında su dengesini sağlamaktadır

Lipoprotein

Tanım: Lipit ve proteinden oluşan biyo-kimyasal molekül. Canlı vücüdunda kan ve sıvı içinde lipit moleküllerini (yağları) taşırlar

Brix

Tanım: Bir sulu çözeltideki sakoroz (şeker) oranı. 1 birim brix , 100 gr çözültüde 1 gram sakkaroz anlamına gelmektedir.
Tanım: Bir sulu çözeltide suda çözünmeyen maddedin bulunmak oranı. Şarap, şeker, bal, meyve suyu endüstrilerinde kullanılan bir birimdir

Yaklaşık 32 ile 40 Bin Yıldır Donmuş Durumda Bulunan Solucanlar Canlandı

Tarih : Temmuz 2018
Yer/Konum : Sibirya - Yakutistan
Sibirya'da (Yakutistan bölgesinde) 40 bin yıldır donmuş toprakda hareketsiz bir şekilde duran solucanlar yeniden canlandılar ve tekrar beslenmeye başladılar. Ancak bulunan 300 solucandan sadece ikisinin hayat belirtisi gösterdiği belirtildi
İki tür yuvarlak solucan türü Sibirya'daki kutup topraklarından çıkarıldı. Panagrolaimus adı verilen tür 32 bin önceki donmuş katmanlardan çıkarıldılar. Plectus adı verilen türler ise ortalama 42 bin yıl önce donmuş topraktan çıkarıldılar. Bu iki cinste o zamandan beri hiç canlılık belirtileri göstermemişlerdi.
Daha önce de 250 milyon yıllık tuz kristalleri içinde kalmış olan Baillus adı verilen bakteriler de benzer bir şekilde hayata dönmüşlerdi. Bu nedenle uzun yıl sonra hayata döndüğü görülen ilk canlılar bu solucanlar değildir.
Bu Sayfayı Paylaş:

İletişim/Bize Yazın   mh@fibiler.com   Google+   Facebook   Twitter   fibiler@googlegroups.com
Her Hakkı Saklıdır
Bu sitede yayınlanan tüm bilgi ve fikirlerin kullanımından fibiler.com sorumlu değildir.
Bu sitede üretilmiş , derlenmiş içerikleri, fibiler.com'u kaynak göstermek koşuluyla kendi sitenizde kullanılabilirsiniz. Ancak telif hakkı olan içeriklerin hakları sahiplerine aittir